2000- IT-boomista Nokian romahdukseen

Nokia Oyj:n nousu matkapuhelinjätiksi 2000-luvun vaihteessa siivitti Oulun seudun ennennäkemättömään nousuun. IT-boomi tuotti kiireitä arkkitehtitoimistoihin. Oulun yliopiston kylkeen oli perustettu menestyksekäs Teknologiakylä jo 1980-luvulla. 1990- luvun lopulla tuo kylä oli jo täyttynyt ja tarvittiin nopeasti uutta. Nopeassa tahdissa kaavoitettiin uusi teknologiakylä Pohjantien toiselle puolelle rautatien ja Pohjantien väliselle alueelle. Alueelle kohosikin nopeassa tahdissa yhtenäisen metallisen arkkitehtuurin omaavia työpaikkarakennuksia.

Suuri osa arkkitehtien 2000-luvun vaihteessa laatimista lennokkaista suunnitelmista jäi pöytälaatikoihin ja kovalevyjen kätköihin Nokian matkapuhelintuotannon romahtamisen myötä. Teknologiakylän uuden osan asemakaavakin on vain puoliksi toteutunut. Vuonna 2002 kaavoitettiin teknologiatyöpaikoille myös eteläinen teknologiakylä, Oulunportti, jossa on rakennusoikeutta 230 000 kerrosalaneliömetriä. Oulunportin alueelle rakennettiin vuoden 2008 tienoilla kunnallistekniikka ja suurin osa kaduista päällystettä vaille valmiiksi. Alue on edelleen täysin tyhjä. Oulunsaloon lentokentän läheisyyteen oli syntynyt muutamia yksittäisiä teknologiayritysten toimisto- ja tuotantorakennuksia 2000-luvun alussa, joiden jatkoksi kaavoitettiin vielä vuonna 2008 mittava ”lentokenttäkaupunki”. Kaava valmistui tilanteeseen, jolloin entiset rakennuksetkin alkoivat tyhjentyä.

Ranta-Toppila on vielä piirustuspöydällä oleva Oulun kaupungin tulevaisuuden asuntoalue. Ranta-Toppila täydentää tiivistä ja ongelmalähiöksikin koettua vuokratalovaltaista Meri-Toppilan kerrostaloaluetta ja liittää sen Toppilansalmen rantaan sekä Oulun keskustan suuntaan. Ranta-Toppilan on tarkoitus tasapainottaa ja monipuolistaa Meri-Toppilan yksipuolista talo-, asunto- tyyppi- ja hallintamuotojakaumaa.

Ranta-Toppilan mittakaava, korttelirakenne ja mitoitus pyrkivät soveltamaan Perämeren rannikon puukaupunkiperinnettä. Vastapainoksi rakennusten selkeälinjainen julkisivujäsentely sekä harkittu materiaalin- ja värinkäyttö kuvastavat kuitenkin rakentamisajankohtaansa modernin arkkitehtuurin keinoin. Alueelle tulee n. 400 asuntoa ja n. 1000 asukasta. Oulun asemakaavoituksessa alueen asemakaavan laatimisesta on vastannut arkkitehti Timo Lajunen. Alueen havainnekuvien arkkitehtuuri on Arkkitehdit m3:n käsialaa.