INFO

 

P-S SAFA on pohjoissuomalaisten arkkitehtien yhteisö. Toimintamme suuntautuu jäsenillemme sekä suurelle yleisölle – osallistumme keskusteluun ajankohtaisista arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun kysymyksistä, ja tuomme esille myös oman asiantuntijanäkökulmamme.

 

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA on Suomen arkkitehtiliitto SAFAn paikallisosasto. Yli 300 jäsenellään se on kooltaan Suomen toiseksi suurin ja sen toiminta-alueena on Pohjois-Suomi ja Kainuu.

Paikallisosasto vaalii alueen arkkitehtuuriin liittyviä kulttuuriperinteitä ja toiminnallaan myötävaikuttaa alueen arkkitehtuurin sekä rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun kehittämiseen. Jäsenten yhteenliittymänä se toteuttaa valtakunnallisen liiton päämääriä paikallistasolla. Samoin se pyrkii edistämään jäsentensä ammatillista taitoa sekä turvaamaan heidän yleisiä ja yhteisiä ammatillisia toimintaedellytyksiä alueella.

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA pyrkii tuomaan rakennettua ympäristöä koskevaan keskusteluun ammatillista näkökulmaa. Jäsenilleen se järjestää täydennyskoulutusta, kokouksia, opintomatkoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia yms. Osasto järjestää näyttelyitä ja harjoittaa ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua sekä kerhotoimintaa.Yhteyttä pidetään myös muihin arkkitehtuuri-, taide- ja rakennusalan yhteisöihin.