1975-1985 Asiantuntijavallasta kansalaisyhteiskuntaan

1970-luvulla koettiin suuri yhteiskunnallinen muutos jälleenrakennuskauden aatemaailmasta moderniin yhteiskuntaan. Vuoden 1968 tapahtumista liikkeelle lähtenyt yhteiskunnallinen murros sekä energiakriisi romuttivat sodanjälkeisen kasvuoptimismin. Tehokkuuden ja rationalismin tilalle kaupunkisuunnittelun ihanteiksi vaihtuivat ihmisen ja luonnon huomioon ottaminen sekä energian säästö. Tyytymättömyys 1960- ja 1970-lukujen ”laatikkoarkkitehtuurin” ylivaltaan synnytti 1980-luvulla kansainvälistäkin huomiota saaneen suuntauksen, ”Oulun koulun...

Lue lisää


1965-1975 Betonilähiöiden ja ruutukaavojen vuosikymmen

1960-luvun ja 1970-luvun vaihdetta siivitti voimakas usko teknologiaan ja sen avulla saavutettavaan elintason jatkuvaan parantumiseen. Asuinolojen kohentaminen ja väestön muutto maaseudulta keskuksiin edellytti kiivasta rakentamistahtia. Asuntotuotannon avainsanoja olivat tehokkuus, teollinen sar- jatuotanto, esivalmisteiset rakennusosat, moduulimitoitus ja standardointi. Intiön kerrostaloalue Oulussa edustaa hyvin 1970-luvun alun asuntotuotannon pyrkimyksiä ja virtauksia. Yhdyspankki ja Rakennusvoima Oy toteuttivat Intiön aluerakennuskohteena, mikä oli ...

Lue lisää