PUISTO

Lapsilähtöisen puistosuunnittelun toimintamalli

PUISTO-julkaisu on tarkoitettu helpottamaan lasten osallistamista heille tärkeiden ympäristöjen suunnitteluun. Erityisen tärkeää on, että lapsi voi osallistua silloin, kun kyseessä on hänen omaa lähiympäristöään koskeva todellinen ja nopealla aikataululla toteutettava hanke. Julkaisun tavoitteena on toimia innostavana työkalupakkina ja oppaana lasten kanssa suunnitteluun. Tilaajille, suunnittelijoille ja opettajille sekä muille kiinnostuneille suunnattu opas on kirjoitettu arkkitehtuurikasvatuksen ja lasten osallistumisen näkökulmasta. Teoksessa on myös kuvattu sitä, kuinka lapset huomioiva vuorovaikutteinen suunnittelu voitaisiin ottaa pysyväksi osaksi kunnan suunnittelukäytäntöjä.

Pohjois-Suomen SAFAn lasten ja nuorten arkkitehtuurkasvatustyöryhmä toteutti lasten vuorovaikutteisen suunnittelun PUISTO-pilottiprojektin vuosina 2014-2017. Projektin tavoitteena oli löytää hyviä toimintamalleja lasten kanssa suunnitteluun. Puisto-projekti sisälsi 16 työpajaa, joissa ideoitiin ja suunniteltiin kahta erilaista ja erikokoista leikkipuistoa. Pilotoinnin kohteiksi valikoituivat uusi Oulunsalon keskusleikkipuisto Oulusta sekä Kempeleen Kuunsillan leikkipuisto. Leikkipuistojen suunnitteluun osallistui lähikoulujen oppilaita. PUISTO-projektissa myös haastateltiin osallistuneita tilaajia, suunnittelijoita, opettajia ja oppilaita. Projektiin liittyen tehtiin lisäksi kasvatustieteiden progradu sekä arkkitehtuurin syventäviä opintoja.

Kokemusten ja haastattelujen pohjalta syntyi 10 työpajan paketti sekä PUISTO-julkaisu, joiden avulla suunnittelija, opettaja ja lapset voivat yhteistyössä tuottaa leikkipuistojen suunnittelussa hyödynnettävää materiaalia. Työpajatehtävät sopivat erityisesti peruskoulussa sovellettavaksi oppimateriaaliksi, jonka avulla lapset voivat olla mukana lähipuiston suunnittelussa ja samalla oppia, kuinka suunnitteluprojekti etenee. Tehtävät ohjaavat tarkastelemaan tuttua elinympäristöä ideoinnin ja suunnittelun näkökulmasta. Ne kehittävät rakennetun ympäristön lukutaitoa ja kannustavat aktiiviseen osallistumiseen. Onnistuneet osallisuuden kokemukset parantavat lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia vaikuttaa sekä omaan lähiympäristöön että koko elinympäristön laatuun ja rakentumiseen.

PUISTO-projektissa syntyneet tehtäväkortit ja julkaisu ovat vapaasti kopioitavissa opetuskäyttöön ja lasten osallistamisen avuksi. Aineiston kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä.

PUISTO – Lapsilähtöisen puistosuunnittelun toimintamalli
PUISTO osa 1
(sivut 1-17)
PUISTO osa 2
(sivut 18-31)
PUISTO osa 3
(sivut 32-50)

TYÖPAJOJEN TEHTÄVÄKORTIT
1. Leikkipuistokierros
2. Mukavat, epämukavat ja vaaralliset paikat
3. Kysely
4. Puiston teema
5. Mittakaava ja MiniMinä
6. Puiston paras paikka
7. Leikin paikat

8. Ideamalli
9. Ideoiden esittely
10. Suunnitelmien kommentointi

Kaikki tehtäväkortit (pieni tiedosto)
Muokattava esitys työpajojen alustukseksi (.ppt)

Lasten kokemuksia leikkipuiston suunnittelusta.
Makkonen, Riikka. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Varhaiskasvatuksen koulutus, 2016.

PUISTO – Lapsilähtöisen puistosuunnittelun toimintamalli
ISBN 978-952-93-8751-9 (PDF)
Tekijät: Meeri Karjula, Riitta Kosonen, Eini Vasu
Julkaisija: Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA ry, 2017
Yhteistyötahot: Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen arkkitehtiliitto SAFA ry, Oulun kaupunki, Kempeleen kunta, Oulun yliopisto, Oulun Oulunsalon kirkonkylän koulu, Kempeleen Ylikylän koulu

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna