PUISTO

Lapsilähtöisen keskusleikkipuiston suunnittelun innovatiivinen pilotti ja levitettävä toimintamalli

Oulunsalon toteutettavan keskusleikkipuiston avulla kehitetään työpajoja ja toimintamalleja, joiden avulla lapset voivat olla mukana lähipuistojen suunnittelussa. Työpajojen avulla opitaan, miten leikkipuistoa suunnitellaan ja millaisten mutkien kautta suunnittelu etenee toteutukseen. PUISTO-projektin tavoitteena on lasten ideoiden näkyväksi saaminen sekä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien ymmärtäminen osallistavien ja vuorovaikutteisten puistosuunnittelutyöpajojen avulla. Tavoitteena on myös, että toteutettavan leikkipuiston suunnittelija ja rakennuttaja saavat hyödynnettävää tietoa alueen keskeisiltä käyttäjiltä.


PUISTO-projektin näyttely Oulun ympäristötalolla

Oulun ympäristötalolla on esillä Oulunsalon kirkonkylän koulun 4-luokkalaisten tekemä ideapienoismalli tulevasta keskusleikkipuistosta ja muuta projektissa syntynyttä materiaalia. Näyttely on avoinna Oulun ympäristötalon aulassa (Solistinkatu 2) arkisin klo 8-16 perjantaihin 18.12.2015 saakka.

Lue lisää


PUISTO

PUISTO - Lapsilähtöisen keskusleikkipuiston suunnittelun innovatiivinen pilotti ja levitettävä toimintamalli Millainen on leikkipuisto, joka suunnitellaan yhteistyössä lähikoulun 4-luokkalaisten ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa? Miten lähikoulu voi olla mukana suunnittelussa? Miten suunnittelijat saavat tietoa ja ideoita puiston tulevilta käyttäjiltä? Oulunsalon toteutettavan keskusleikkipuiston avulla kehitetään työpajoja ja toimintamalleja, joiden avulla lapset voivat olla mukana lähipuistojen suunnittelussa. Työpajojen ...

Lue lisää