Lausunto ja valitus Lekatie 1:n asemakaavasta

Osasto tekee tarvittaessa kannanottaoja tai lausuntoja mm. asemakaavoista.