50-v PechaKucha

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFAn 50-vuotisjuhlan pechakucha!
Puheenvuoroja oululaisten arkkitehtien ja arkkitehtuurin historiasta sekä tulevaisuudesta.
 •  Historiikki, Katja Makkonen
 • Arkkitehtuurikasvatus, Riitta Kosonen
 • Pohjoiskalotti, Pekka Tuominen
 • Oulun kaavoitushistoria, Timo Takala
 • Oulun ruutukaava-alueen modernin rakennuskannan inventointi ja minuuden rajojen häilyväisyys, Miina Tolonen
 • Oulun keskustavisio 2040, Jouni Mäkärinen
 • Ratikalla Rotuaarille, Mika Uolamo
 • Laatu viranomaisnäkökulmasta, Mika Huhtala
 • Suunnittelun laatu, Sauli Kosonen
 • Opetuksen laatu, Pekka Laatio
 • Arkkitehtiosasto, professori Janne Pihlajaniemi
Tervetuloa!
 
Tilaisuuden päätteeksi klo 17 Paras paikka Oulussa -postikorttikilpailun palkintojenjako!