1 tulos for Avainsana: 1965


1965-1975 Betonilähiöiden ja ruutukaavojen vuosikymmen

1960-luvun ja 1970-luvun vaihdetta siivitti voimakas usko teknologiaan ja sen avulla saavutettavaan elintason jatkuvaan parantumiseen. Asuinolojen kohentaminen ja väestön muutto maaseudulta keskuksiin edellytti kiivasta rakentamistahtia. Asuntotuotannon avainsanoja olivat tehokkuus, teollinen sar- jatuotanto, esivalmisteiset rakennusosat, moduulimitoitus ja standardointi. Intiön kerrostaloalue Oulussa edustaa hyvin 1970-luvun alun asuntotuotannon pyrkimyksiä ja virtauksia. Yhdyspankki ja Rakennusvoima Oy toteuttivat Intiön aluerakennuskohteena, mikä oli tuolloin yleinen tapa ratkaista vallitsevaa asuntopulaa. Alueesta järjestettiin ...