Ilmoittaudu mukaan Pohjoiskalottiyhteistyön käynnistämiseen!

Huhtikuun alkupuolella pidämme oman järjestäytymiskokouksen, ja toukokuussa siis tavataan yhteistyötahot Ruotsista ja Norjasta.
Jos olet kiinnostunut tutustumaan skandinaavisiin kollegoihin, kehittämään työtilaisuuksiasi, tai jopa työskentelemään projektikoordinaattorinamme, ilmoittaudu valmistelukokoukseen vastaamalla tähän postiin maaliskuun aikana.  (Voit myös ehdottaa järjestäymiskokouksen ajankohtaa tai omia ideoitasi toimintaan.)
Tuntuuko joskus, että pohjoisen arkkitehdit sujuvasti jäävät sivuun paitsi Mies van der Rohe -palkinnoissa, myös vaikkapa koulutuksessa, palkkiokorotuksissa ja julkaisuissa?
 
Tilanteen parantamiseksi
Pohjois-Suomen SAFA,
Peräpohjolan ja Lapin SAFA sekä
Pohjanmaan SAFA
aloittavat tänä vuonna uudelleen yhteistyön Pohjoiskalotin alueen (Pohjois-Ruotsin ja -Norjan, mahd. myös -Venäjän) arkkitehtien kanssa.

 

Pohjoiskalottiyhteistyö käynnistäminen 2013
Toiminnan käynnistämiseen tälle vuodelle on haussa merkittäviä apurahasummia. 
Vuoden 2013 aikana toimintaa käynnistellään, ja toteutetaan on alustavan suunnitelman mukaan:

  • toukokuussa järjestäytymiskokous Oulussa
  • palkataan projektikoordinaattori (arkkitehti) hankkeeseen
  • järjestetään loppuvuodesta 2013 kahden päivän Pohjoiskalottitapaaminen, sekä samalla
  • avataan Pohjoiskalotin arkkitehtien yhteisnäyttely (laadukas, kansainvälisesti kiinnostava kiertonäyttely, jota tullaan myös päivittämään seuraavina vuosina)
  • (tarkemmin sisältö näille on vielä määrittelemättä, siihen haluamme jäsenistön näkemyksiä!)
Pohjoiskalottitapaamisista halutaan luoda jatkuva käytäntö, ja näin avata yhteistyömahdollisuuksia maiden arkkitehtien ym. ammattilaisten välille – etenkin norjalaiset ovat osoittaneet yhteistyöhön suurta halukkuutta. Suunnittelutyöhön haetaan mukaan myös alueen arkkitehtikoulut, muotoilu- ja taidejärjestöt jne.
Yhteistyön hyödyt
Tavoitteena on lisätä alueemme arkkitehtitoiminnan näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta sekä turvata ammatinharjoittamisen jatkuminen alueella tulevaisuudessa. Pitkän toimintajakson myötä etenkin nuorille arkkitehdeille ja arkkitehtiylioppilaille tarjoutuu tässä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden toimintaympäristönsä kehittymiseen.”